Điều Khoản Sử Dụng

Xin vui lòng đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng của website leeholic.com được điều hành bởi Lee Duong.

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn cần cân nhắc các điều khoản được áp dụng với mọi khách viếng thăm blog này. Nếu bạn không đồng ý với bất kì Điều khoản nào xin vui lòng không sử dụng các dịch vụ tại website này.

LINKS ĐẾN CÁC WEBSITE KHÁC

Trong một số bài viết của Leeholic có thể chứa các đường dẫn link đến bên thứ ba hoặc các dịch vụ không thuộc quyền kiểm soát của Leeholic.

Leeholic không chịu trách nhiệm về chính sách, điều khoản của các dịch vụ, sản phẩm, nội dung theo đường dẫn link bên thứ ba kể trên. Khi bạn lựa chọn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, nội dung của bên thứ ba thì đồng nghĩa bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi thiệt hại và vấn đề phát sinh sau đó.

Vậy nên chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên kiểm tra kỹ và nghiên cứu kỹ nội dung, điều khoản của các sản phẩm theo của bên thứ ba mà bạn ghé thăm theo link dẫn.

CÁC THAY ĐỔI

Chúng tôi có toàn quyền kiểm soát và chịu nhiệm các điều khoản của Leeholic và có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện bất cứ lúc nào. Bằng việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ trên trang web, bạn đã đồng ý các quy định và điều khoản của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận Điều khoản sử dụng, xin vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.